Simulated Exams‎ > ‎

cet-fil

Panuto: Piliin ang tamang kasalungat ng bawat salita.

1. bulagsak sa pera
a.  masinop
b.  mapag-aksaya
c.  mapaglustay
d.  magastos

2. sumalungat ang mga guro
a.  umayon
b.  humadlang
c.  tumaliwas
d.  sumama

3. matayog na pangarap
a.  simple
b.  mataas
c.  mababa
d.  abot

II. Panuto: Piliin ang tamang kahulugan ng bawat salita.

4. alumpihit sa pagkaka-upo
a.  palagay
b.  balisa
c.  magulo
d.  tahimik

5. lumupig sa sanlibutan
a.  sumira
b.  gumulo
c.  nagpalaya
d.  sumakop

IV. Panuto: Piliin ang tamang sagot.

6. araw:Lunes::buwan:_____
a.  Martes
b.  Enero
c.  umaga
d.  gabi

7. dugo:pula::_____:_____
a.  lupa:malawak
b.  asul:bukang liwayway
c.  araw:dilaw
d.  tatlo:dahon

8. makinis:kulubot::mabilis:_____
a.  masipag
b.  maluwat
c.  matagal
d.  matalino

9. barbero:gunting::_____:_____
a.  karpintero:martilyo
b.  suklay:buhok
c.  baril:pulis
d.  salamin:mukha

10. kaliskis:isda::_____:_____
a.  balahibo:pusa
b.  katawan:tao
c.  balat:tao
d.  aso:balahibo

Comments